Interim Management

De behoefte aan tijdelijk management kan voortvloeien uit een onstane crisissituatie binnen uw bedrijf, een vacature welke langer nodig heeft om ingevuld te worden dan gedacht, een tijdelijke functionele versterking van de directie of een speciaal project waarvoor u een specialist nodig heeft.
Winds of Change biedt u de mogelijkheid te profiteren van de kennis en ervaring welke zij de afgelopen jaren heeft opgebouwd in verschillende sectoren van de financiële dienstverlening in verschillende landen, en dat zij vergelijkbare uitdagingen als de uwe al eerder onder ogen heeft gehad en tot een goed einde heeft gebracht.

Project Management

Het zorgen dat projecten beheersbaar blijven, in de wijze waarop projecten worden georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond.
Winds of Change heeft speficiefieke expertise op het gebied van het leidinggeven aan een nieuw initiatief (Start ups), fusie en overname trajecten, desinvesteringen, begeleiden van een veranderings- of implementatieproces.

Restructuring & Recovery

anneer een bedrijf in ernstige problemen verkeerd en de continuïteit in gevaar is, is deskundige hulp dringend nodig, vaak aangeduid als de herstructurering van bedrijven of door het gebruik van de term Recovery of Crisis.
Winds of Change heeft de ervaring pragmatisch en probleemoplossend op te treden in crisissituaties. Na een beoordeling van de status van het bedrijf (met behulp van een 'quick scan') wordt snel vastgesteld wat kan en / of moet worden gedaan. In samenwerking met de ondernemer, kunnen vervolgens de voorgestelde oplossingen in het bedrijf worden geimplementeerd.
Winds of Change heeft ook kennis en ervaring met betrekking tot het structureren van commercieel vastgoed leningen, evenals de herfinanciering of herstructurering van bestaande kredietfaciliteiten.

Consultancy services

Onder deze diensten wordt begrepen:
 Samen met het senior management werken aan strategie-ontwikkeling, verbetering en implementatie.
 Change management
 Prestatieverbetering door middel van analyse van de bestaande organisatorische problemen en de ontwikkeling van plannen voor verbetering.