Bedrijfs- en projectfinanciering

Winds of Change is een onafhankelijke en objectieve partij die zijn diensten aanbiedt om klanten te helpen bij het financieren van hun project, bedrijf of transactie. Via een uitgebreid netwerk van financiƫle instellingen kunnen senior debt, junior debt, equity-instrumenten (inclusief crowdfunding en risicokapitaal) worden gearrangeerd voor projecten en bedrijven in verschillende sectoren.
De sectoren waarin Winds of Change bijzondere expertise heeft, zijn duurzame energie (zon, wind, districtskoeling, biomassa), circulaire economie, technologische innovators, verzekeringen, banken, vastgoedontwikkeling, hotels en nieuwe initiatieven / start-ups.

Strategisch sparringpartner

Winds of Change biedt u de mogelijkheid te profiteren van de kennis en ervaring welke zij de afgelopen jaren heeft opgebouwd in verschillende sectoren in verschillende landen, en dat zij vergelijkbare uitdagingen als de uwe al eerder onder ogen heeft gehad en tot een goed einde heeft gebracht. Door deze opgedane (praktische) kennis kan Winds of Change zich snel aanpassen aan nieuwe omgevingen, hetgeen gunstig is voor u als klant. Winds of Change heeft specifieke expertise op het gebied van nieuwe initiatieven (Start-ups), fusie en overname trajecten, desinvesteringen, begeleiden van veranderings- of implementatieprocessen, en het samen met het senior management werken aan strategieontwikkeling, verbetering en implementatie.

Winds of Change heeft tevens de ervaring pragmatisch en probleemoplossend op te treden in crisissituaties, zoals bijvoorbeeld op het gebied van (her) structurering van commerciƫle vastgoedleningen, evenals de herfinanciering of herstructurering van bestaande kredietfaciliteiten voor grote Europese banken.