Interim Management

De behoefte aan tijdelijk management kan voortvloeien uit een ontstane crisissituatie binnen uw bedrijf, een vacature welke langer nodig heeft om ingevuld te worden dan gedacht, een tijdelijke functionele versterking van de directie of een speciaal project waarvoor u een specialist nodig heeft.
Winds of Change biedt u de mogelijkheid te profiteren van de kennis en ervaring welke zij de afgelopen jaren heeft opgebouwd in verschillende sectoren van de financiële dienstverlening in verschillende landen, en dat zij vergelijkbare uitdagingen als de uwe al eerder onder ogen heeft gehad en tot een goed einde heeft gebracht. Door deze opgedane (praktische) kennis kan Winds of Change zich snel aanpassen aan nieuwe omgevingen, hetgeen gunstig is voor tijdelijk management.

Project Management

Winds of Change heeft een aanzienlijke ervaring opgebouwd in het begrijpen van klantbehoeften, het ontwikkelen van een haalbaar projectplan, het mobiliseren van de benodigde middelen en het opleveren van het project binnen de gestelde doelen. Ervoor zorgen dat een project in control en on-track blijft is essentieel omdat elk project echt uniek is en nieuwe en complexe uitdagingen biedt die overwonnen moeten worden om te bereiken dat het project op tijd wordt opgeleverd, binnen het budget, en van de hoogste kwaliteit. Om dit te bereiken, zullen we ervoor zorgen dat het project tot in de perfectie wordt geïnitieerd, gepland, uitgevoerd, bewaakt, gecontroleerd en afgesloten.

Tijdens de verschillende fasen van het project zijn de communicatie met alle projectsponsoren en belanghebbenden van cruciaal belang voor het succes van het project. Winds of Change heeft specifieke expertise op het gebied van het leidinggeven aan nieuwe initiatieven (Start-ups), fusie en overname trajecten, desinvesteringen, begeleiden van veranderings- of implementatieprocessen.

Restructuring & Recovery

Wanneer een bedrijf in ernstige problemen verkeerd en de continuïteit in gevaar is, is deskundige hulp dringend vereist, aangezien onzekere situaties kunnen leiden tot gemiste marktverwachtingen, lagere bedrijfswinsten of ernstige liquiditeit gerelateerde problemen. Vroege detectie en snelle, beslissende acties zijn essentieel bij het herstellen van de toekomstige prestaties en waarde van een bedrijf.
Winds of Change heeft de ervaring pragmatisch en probleemoplossend op te treden in crisissituaties. Winds of Change heeft bijvoorbeeld kennis en ervaring op het gebied van (her) structurering van commerciële vastgoedleningen, evenals de herfinanciering of herstructurering van bestaande kredietfaciliteiten voor grote Europese banken in zwaar financieel weer.

Om een idee te geven van de toepasselijke processen, kan een organisatie een beoordeling van de status van het bedrijf verwachten (met behulp van een 'quick scan') om de huidige 'state-of-the-union' te beoordelen, waarna een voorstel wordt gedaan ter illustratie van de strategische en tactische richtingen die kunnen worden gevolgd om een bedrijf uit zijn crisissituatie te halen. In samenwerking met de ondernemer, kunnen vervolgens de voorgestelde oplossingen in het bedrijf worden geïmplementeerd.

Consultancy services

Winds of Change is een onafhankelijke partij die zijn diensten aanbiedt om uw bedrijf in staat te stellen taken efficiënter en effectiever uit te voeren. Onder deze diensten wordt begrepen:
 Samen met het senior management werken aan strategieontwikkeling, verbetering en implementatie;
 Change management en coachingsvaardigheden;
 Strategie ontwikkeling;
 Prestatieverbetering door analyse van bestaande organisatorische problemen en ontwikkeling van verbeterplannen.

Structured finance

Winds of Change is een onafhankelijke en objectieve partij die zijn diensten aanbiedt om klanten te helpen bij het financieren van hun project, bedrijf of transactie. Via een uitgebreid netwerk van financiële instellingen kunnen senior debt, junior debt, equity-instrumenten (inclusief crowdfunding) worden gearrangeerd voor projecten en bedrijven in verschillende sectoren.
De sectoren waarin Winds of Change bijzondere expertise heeft, zijn duurzame energie (zon, wind, districtskoeling, biomassa), verzekeringen, banken, vastgoedontwikkeling, hotels en nieuwe initiatieven zoals start-ups.