Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website van www.windsofchange.nl van Indora B.V. ("WOC").
Door het enkele gebruik van deze website, stemt u in met deze disclaimer. Het is niet toegestaan om de normale werking van deze site te verstoren of de integriteit daarvan te schenden. Hieronder wordt mede begrepen het veranderen van de inhoud, evenals het kraken en hacken van de website. WOC behoudt zicht het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, te beëindigen of de toegang daartoe te beperken. Hoewel WOC zorgvuldigheid heeft betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt WOC geen verantwoordelijkheid daarvoor. De informatie die is opgenomen op deze website, dan wel andere digitale uitingen van WOC, heeft het karakter van algemene voorlichting. De informatie is met zorg samengesteld, maar WOC garandeert niet dat zij juist of volledig is. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. WOC geeft geen garantie met betrekking to de beveiliging van deze website. Hoewel WOC redelijkerwijs al het mogelijke doet om deze website virusvrij te houden, kan hiervoor geen garantie worden gegeven. Deze website kan hyperlinks naar andere websites bevatten die niet onder de controle staan van WOC. Deze hyperlinks zijn enkel voor uw gemak opgenomen en betekenen niet dat op of via deze websites aangeboden informatie, producten of diensten door WOC worden aanbevolen. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. WOC aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke website.